ČAS

získate, ak povinnosti súvisiace so spracovaním účtovníctva prenesiete na naše plecia:
 • nebudete musieť sledovať legislatívne zmeny
 • nemusíte kontrolovať, či si Váš účtovník plní svoje povinnosti
 • všetky daňové a účtovné termíny za Vás sledujeme my
 • zastúpime Vás v daňovom konaní, pri každej daňovej kontrole, pri komunikácií s daňovým úradom
 • korešpondenciu súvisiacu s účtovníctvom , t.j. písomnú komunikáciou s daňovým úradom, poisťovňami, národnou bankou, colným úradom, štatistikou od jej napísania až po doručenie zabezpečíme radi za Vás
 • zabezpečíme preberanie a odovzdávanie účtovných dokladov
 

INFORMÁCIE

Vás posunú dopredu:
 • pomôžeme Vám získať odpovede na Vaše otázky súvisiace s podnikaním
 • to, čo potrebujete vedieť a s čím si neviete rady, sme už určite riešili s iným klientom, radi Vás usmerníme, poradíme správny postup, či vystríhame pred rizikami
 • lepšie sa budete orientovať v legislatíve, vďaka našim vedomostiam a skúsenostiam, pretože sledujeme dianie v spoločnosti, zmeny v ekonomickej, daňovej a podnikateľskej legislatíve
 • neustále sa vzdelávame, pravidelne sa zúčastňujeme seminárov, školení a iných vzdelávacích aktivít, ktoré rozširujú náš obzor a radi sa o získane vedomosti delíme s našimi klientmi 
  

PENIAZE

Nedáme Vám ich ale pomôžeme Vám ich šetriť a zhodnocovať:
 • pomôžeme Vám optimalizovať daňový základ a tým aj daňovú povinnosť
 • pravidelným sledovaním a priebežnou finančnou analýzou hospodárenie Vašej spoločnosti vieme odhaliť slabé stránky v hospodárení Vašej spoločnosti a vieme Vás usmerniť
 • náklady za našu prácu určite neprekročia náklady vrátene odvodov za Vášho účtovníka
 • nemusíte zriaďovať nové pracovné miesto, kupovať nábytok, počítač a software
 • ušetríte na benefitoch, ktoré poskytujete zamestnancom
 • nemusíte platiť vzdelávanie a školenia svojho účtovníka
 • nám nemusíte vyplácať odstupné
 • za svoju prácu zodpovedáme úplne, nie len do výšky štyroch priemerných mesačných zárobkov
  
 

ISTOTA

v konaní Vám vytvorí priestor pre nové aktivity:
 • nezaťažujete sa účtovníctvom, lebo viete, že Vám ho zabezpečujú odborníci, ktorých táto práca baví, uspokojuje a napĺňa
 • ste v pohode, nestresujú Vás daňové termíny
 • viete, že všetko , čo Vám sľúbime aj splníme
 • vždy, keď nás navštívite, radi a s úsmevom Vám pomôžeme vyriešiť Vaše problémy
 • budete vedieť, že ste zverili svoje účtovníctvo do dobrých rúk, pretože pracovníci spoločnosti PROFIT accounting s.r.o. sú tu preto aby pomohli práve Vám

Naši klienti

Neváhajte a pýtajte sa

Kontaktujte nás