Spoločnosť PROFIT accounting s.r.o. k Vám prichádza s ponukou na spoluprácu v oblasti vedenia účtovníctva, spracovania účtovných závierok, vypracovania daňových priznaní a poradenstva , či inej spolupráce súvisiacej so samotným podnikaním.  

Pôsobíme na trhu v oblasti účtovníckych služieb od roku 1992, medzičasom sme sa transformovali formou predaja podniku z fyzickej osoby na právnickú osobu zapísanú do Obchodného registra. Od doby vzniku spoločnosti do dnešného dňa sme získali nespočetné množstvo odborných vedomosti ale i praktických skúsenosti v spolupráci s klientom, v komunikácií s daňovým, či iným kontrolným úradom. Rýchlo sa meniace legislatívne úpravy nás naučili okamžite sa zorientovať a pružne reagovať na aktuálne zmeny v zákonov, s ich následnou aplikáciou v praxi. Pôsobenie našich klientov v rôznorodých odvetviach je zárukou, že praktické vedomosti našich pracovníkov sú v rozsahu ďaleko presahujúcom vedomosti bežného účtovníka.

 

Základnými myšlienkami našej práce je:

  • ponúkať kvalitu
  • uprednostňovanie kvality ponúkaných služieb pred kvantitou
  • vychádzať v ústrety našim klientom
  • byť oporou klientovi pri riešení problémov súvisiacich s jeho podnikateľskými aktivitami
  • diskrétnosť
  • dodržiavanie dohodnutých termínov
  • osobitný prístup ku každému klientovi podľa jeho požiadaviekNaši klienti

Neváhajte a pýtajte sa

Kontaktujte nás