V pozadí úspechu každej spoločnosti je profesionálne a odborne vedené účtovníctvo, ktoré ponúka najucelenejší pohľad na výkonnosť firmy, podnikateľa. Kvalitné a včasné poskytovanie účtovných informácií v súlade s daňovými informáciami Vám prináša vyššiu konkurencieschopnosť, väčšiu istotu v rozhodovaní a úsporu času potrebného na podnikanie.

Naša spoločnosť Vám profesionálnym a vysoko odborným prístupom ponúka komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva. Diskrétnosť a flexibilnosť sú pre nás samozrejmosťou. Správnosť spracovania účtovníctva u nás je garantovaná nielen mnohoročnými skúsenosťami ale aj neustálym vzdelávaním sa a rýchlym prispôsobením sa každej legislatívnej zmene.

Spoločnosť PROFIT accounting s.r.o. Vám ponúka:


JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v ORSR (napr. živnostníci, SZČO..), účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva. Vedením jednoduchého účtovníctva Vám poskytneme prehľad o Vašich príjmoch a výdavkoch, prehľad o stave a pohybe majetku a o výsledku hospodárenia. Zabezpečíme Vám komplexné vedenie Vášho peňažného denníka, kníh pohľadávok a záväzkov ako aj vedenie ostatných pomocných kníh súvisiacich s Vaším podnikaním.
 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

zo zákona je povinné viesť podvojné účtovníctvo pre všetky spoločnosti, ktoré sú zapísané v ORSR. Zabezpečíme odborné spracovanie a vedenie podvojného účtovníctva pre právnické osoby, platiteľov i neplatiteľov DPH, v súlade s platnými zákonnými predpismi. Je pre nás samozrejmá garancia správneho a oprávneného zaúčtovania účtovných dokladov. S nami máte rýchly prístup k informáciám, ktoré budú pre Vás v konečnom dôsledku znamenať výhodu pri rozhodovaní v šetrení a pri optimalizácii nákladov.
 

MZDOVÁ AGENDA

mesačné spracovanie miezd so sebou prináša celý rad povinností a postupov, ktoré vyžadujú vysokú odbornosť a špecializáciu. Naša spoločnosť Vám tieto požiadavky v plnej miere poskytne. Komplexne spracovanie miezd je u nás podporené aj poradenstvom v mzdovej a pracovnoprávnej oblasti.
   

Naši klienti

Neváhajte a pýtajte sa

Kontaktujte nás